Lộ trình thăng tiến- VNCOM

Là một nhân viên đi làm bất cứ ai cũng quan tâm đến việc cố gắng phấn đấu hết mình, gắn bó với công ty trong một thời gian dài tích lũy được lượng kinh nghiệm và kiến thức, kỹ năng tốt. Ngoài những gì nhận được thì mỗi nhân viên đều muốn năng lực, những đóng góp của mình được công nhận thể hiện bằng những nấc thang trong công việc.

Ban lãnh đạo VNCOM đã xây dựng lộ trình công danh chi tiết, vạch ra sự phát triển của mỗi nhân viên từ khi bước vào công ty. Cụ thể, công ty chỉ rõ mỗi nhân viên đang đứng ở nấc thang nào trong công việc và những nấc thang mà mỗi nhân viên có thể đạt được cùng với những năng lực cần thiết.

Lộ trình thăng tiến VNCOM vạch ra cho CBNV:

Untitled-2

Việc triển khai lộ trình thăng tiến cho nhân viên cũng là một kim chỉ nam cho mỗi thành viên có định hướng rõ ràng trong nghề nghiệp, đây cũng là thứ giúp cho mỗi bản thân nhân viên tự nhận thức được cơ hội của mình đang có để phấn đấu hết mình trong công việc. Đồng thời, nó cũng là thước đo năng lực nhân viên và là cầu nối giữa ban lãnh đạo -nhân viên.

Với VNCOM, mỗi cá nhân đều được sai lầm để trường thành hơn, VNCOM luôn tạo điều kiện tối đa để mỗi cá nhân có thể phát triển bản thân và nâng tầm giá trị của mình.